Начало на реферати

Сумиране на двоични числа с плаваща запетая с мантиса (8/16/24 – по избор) - разредна и порядък (4/8/12 – по избор) – разреден


Реалните числа, наречени числа с плаваща запетая се състоят от три части: знак, мантиса и характеристика (отместен порядък). Порядъкът (експонентата) представлява множител от вида 2n. Така порядъкът е винаги цяло, неотрицателно число. За да могат да се представят отрицателни експоненти, стойността в полето на експонентата е с отместване (BIAS), т.е. действителната експонента се получава чрез изваждане на отместващата стойност от стойността на полето (характеристиката). За конкретната реализация на алгоритъма операндите са с 4 битови експоненти, следователно отместването е 7. Така например, ако характеристиката е 10, то порядъкът (действителната експонента) се определя като 210-7 = 23.

Преди извършване на сумирането двата операнда се нормализират. При нормализация реалното число се представя така, да е по-голямо от 1 и по-малко от 2 (т.нар. IEEE-754 нормализация). Така цялата част на числото е винаги 1 и не се съхранява в паметта, поради което се нарича скрит бит. Той се използва при 32 и 64-битовите реални числа, където се губи един от нужните битове за мантисата на числото за представяне на знака на числото.

Реализирания алгоритъм за сумиране на двоични числа с плаваща запетая се основава на следните формули:

където X и Y са операндите, които ще се сумират, М, Е, F са съответно мантиса и порядъци на операндите.


Алгоритъмът по който се извършва сумирането е следният:

1) Инициализация на операндите

2) Нормализация на първия операнд

2) Нормализация на втория операнд

4) Определяне на знака на сумата

5) Определяне на операнда с по-голям порядък

6) Сумиране на операндите по едната от двете формули


БЛОК – СХЕМА НА АЛГОРИТЪМА

Сумиране на двоични числа с плаваща запетая с мантиса (8/16/24 – по избор) - разредна и порядък (4/8/12 – по избор) – разреден facebook image
Публикувано от: MARIYA PATYOVA

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.