Начало на реферати

Сумиране на двоични числа с плаваща запетая с мантиса (8/16/24 – по избор) - разредна и порядък (4/8/12 – по избор) – разреден


Label Cycle 44

Clock Cycle 21

Activ Labels

/K(12)*P/ YM=YM.ADD.ZM,

Variable dump

00000054 - XM

000000E5 - YM

00000003 - XP

00000007 - YP

00000001 - SR

00000078 - ZM

00000007 - ZP

00000001 - FIN


VІ. Оценка на бързодействието.

Сумиране на двоични числа с плаваща запетая с мантиса (8/16/24 – по избор) - разредна и порядък (4/8/12 – по избор) – разреден facebook image
Публикувано от: MARIYA PATYOVA

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.