Начало на реферати

Структури C++
11СтруктуриЛогическо описание

Записът е съставна статична структура от данни, която се определя като крайна редица от фиксиран брой елементи, които могат да са от различни типове. Достъпът до всеки елемент от редицата е пряк и се осъществява чрез име, наречено поле на записа.

Физическо представяне

Полетата на записа се представят последователно в паметта.


Примери:

1. Данните за студент от една група (име, адрес, факултетен номер, оценки по изучаваните предмети) могат да се зададат чрез запис с четири полета.

2. Данните за книга от библиотека (заглавие, автор, година на издаване, издателство, цена) могат да се зададат чрез запис с пет полета.

3. Комплексно число може да се зададе чрез запис с две реални полета.


В езика C++ записите се реализират чрез структури. Ще разгледаме последните в развитие. Отначало ще опишем възможностите им на ниво -език C.

Структури C++ facebook image
Публикувано от: Любомир Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.