Забравена парола?
Начало на реферати

Структура на персоналните компютри.


Т1/1 - Структура на персоналните компютри. Класификация и основни характеристики.  Устройства за въвеждане и извеждане на информация. Запомнящи устройства.

 

1. Структура на персоналните компютри (PC)

а) микропроцесор (CPU - Central Processing Unit) - основен модул в PC; извършва аритметични и логически операции

    Класификация:

  според разрядността:
  - 8 битови;
  - 16 битови;
  - 32 битови;
  - 64 битови;

  според броя на машинните инструкции:
  - RISC - с ограничен набор от инструкции;
  - CISC - с пълен набор от инструкции;

  според предназначението:
  - специализирани - използват се за управление в технологичните производства, автомибилите и др.;
  - универсални - използват се в PC;

  според марката:
  - Intel;
  - AMD;
  - Motorola;
  - IBM;
  - Transmeta и др.;

    Параметри на микропроцесорите:  тактова честота (измерва се в мега или гига херци); разрядност; наличие на математически копроцесор; генерирана топлина при работа (в градуси); изполван технологичен процес (измерва се в нанометри - например 130 nm, 90 nm);

б) памет - служи за съхранение на данни
    - RAM (Random Access Memory)  - памет с произволен достъп. Служи за съхраняване на данни при включено захранване на компютъра;
    - ROM (Read Only Memory) - памет само за четене. Служи за постоянно съхраняване на данни без необходимост от захранване;

в) дънна платка - печатна платка, която обединява всички компоненти в едно

г) тактов генератор - използва се за генериране на електрически импулси за работата на всички модули

д) северен мост - интегрални схеми, които управляват процесора и паметта;

е) южен мост - интегрални схеми, които управляват периферните устройства и комуникационните адаптери;
 

Структура на персоналните компютри. facebook image
Публикувано от: Георги Георгиев

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.