Начало на реферати

Стресово и посттравматично състояния


Реакция на тежък стрес и разстройства в адаптацията:

Този раздел включва разстройства, които могат да дефинират не само на основа на симптоматиката и протичането, но също така и на базата на едно от две причинни влияния изключително стресогенно житейско събитие, пораждащо остра стресова реакция или значима житейска промяна, водеща до продължителни неприятни обстоятелства, кито имат за последица разстройство в адаптацията. И при не така тежък психологичен стрес жизнени събития може да отключи или да допринесе за появата на много широк кръг от разстройства, класифицирани на друго място в тази глава, тяхното етиологично значение не винаги е ясно и във всеки случай може да се установи, че то зависи от индивидуалната, често идиосинкратична уязвимост. Те не са нито необходими, нито достатъчни за да обяснят появата и вида на разстройството. Разстройствата се развиват като пряк резултат от остър стрес или продължителна травма. Стресогенното събитие или продължаващите неприятни обстоятелства са първостепенен и с най-голяма тежест причинен фактор и разстройството не би възникнало без неговото въздействие.

Разстройствата могат да се разглеждат като неадаптивен отговор на тежък или продължителен стрес поради това, че те пречат на механизмите за справяне и по този начин водят до нарушения на социалното функциониране.  1. Остра стресова реакция.

Преходно разстройство със значителна тежест, което се развива без проява на други психични разстройства, в отговор на силен соматичен или психичен стрес и обикновено продължава от няколко часа до дни. Стресорът може да бъде непреодолимо травмиращо изживяване, например сериозна заплаха за сигурността и физическо оцеляване на лицето или на любимия човек (природно бедствие, война, изнасилване); или необичайно внезапна и заплашваща промяна в социалната позиция или обкръжение на индивида (пожар, загуба на близък човек). Рискът от развитието на това разстройство нараства, ако е налице соматично изтощение или органични фактори. Индивидуалната уязвимост и възможностите за справяне играят роля за появата и тежестта на острата стресова реакция. Това се доказва, че не всички лица изложени на извънреден трес развиват това разстройство. Често са налице вегетативните признаци на паническа тревожност (тахикардия, изпотяване, изчервяване). Симптомите обикновено се проявяват в разстояние на няколко минути след въздействието на стресогенния стимул или събитие и изчезват в разстояние на 2-3 дни (често след няколко часа). Може да се наблюдава частична или пълна амнезия.


Диагностични указания

Трябва да съществува непосредствена и ясно изразена по време връзка между влиянието на стресора или началото на симптомите обикновено няколко минути, ако не веднага. Симптомите:

  1. показват смесена и обикновено променяща се картина. След първоначалната фаза на зашеметеност може да се наблюдава депресия, тревожност, гняв, отчаяние, свръхактивност, отдръпване, но нито един от симптомите не преобладава за дълго;

  2. отзвучават бързо (най-много за няколко часа) в тези случаи, при които е възможно извеждане от стресовата обстановка. В случаите, при които стресът продължава или загубата е невъзвратима, симптомите обикновено започват да затихват след 24-48 часа и обикновено са минимални след около 3 дни.


  1. Посттравматично стресово разстройство

Възниква като закъснял или протрахиран отговор към стресогенно събитие или ситуация на прекомерна заплаха (краткотрайна или по-продължителна), които са в състояние да причинят дълбок дистрес у почти всеки човек (например природна или причинена от хората катастрофа, тежка злополука, жертва на изтезания, тероризъм или друго престъпление). Ако са налице предразполагащи фактори, като личностови черти (напр. компулсивни, астенични), или анамнеза за невротично заболяване, те могат да снижат прага за възникване на този синдром или да усили протичането му, но не са нито необходими, нито достатъчни да обяснят появата му.

Типичните симптоми включват епизоди на повтарящо се изживяване на травмата под формата на внезапно оживяване на минали сцени (flashbacks). Сънища или кошмари на фона на продължаващо чувство за вцепененост, емоционална притъпеност, отчужденост от другите хора, липса на съзвучност спрямо заобикалящата среда, анхедония и избягване на действия и ситуации, напомнящи за травмата. Обикновено съществува чувство на страх и избягване на сигнали, напомнящи за пострадалия за първоначалната травма. Рядко могат да се наблюдават драматични, остри пристъпи на страх, паника или агресия, породеени от стимули, възбудили внезапно спомен или възпроизвеждане на самата травма или или първоначалната реакция към нея. Обикновено се наблюдава състояние на вегетативна свръхвъзбуда с хипервигилитет, безсъние. Често се прибавят тревожност и депресия, а идеите за суицид не са редки.

Стресово и посттравматично състояния facebook image
Публикувано от: Stefan Iliyanov Iliev

Подобни материалиСтресово и посттравматично състояния 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.