Забравена парола?
Начало на реферати

Стратегическото планиране и управление

Тема 14. Стратегически алтернативи за фирмен растеж: Стратегии за интензивен растеж; Стратегии за диверсифициран растеж; Стратегии за интегративен растеж. Факторите, които определят избора на стратегическа алтернатива са: стадият на жизнен цикъл , на който се намира продукта; степен на задоволяване на потребностите от този продукт на сегашния фирмен пазар; измененията на потребителските изисквания към продукта; разполагаемите ресурси на фирмата; конкурентата ситуация в съответния сектор. А: Стратегии за интензивен растеж те се базират на разкритите възможности за увеличаване на продажбите на настоящия или усъвършенстван продукт на сегашния пазар или на нов пазар. Видовете стратегии за интензивен растеж могат да се изведат от продуктово-пазарната матрица на Игор Ансоф. (1) стратегия на проникване на пазара увеличаване на продажбите на настоящия продукт на сегашните фирмени пазари. Предимствата на тази стр-я са: най-проста и лесно приложима, евтина и с възможност за бърза реализация. Недосттъците й са:след насищане на съответния пазар няма развитие и нарастване на продажбите. (2) Стратегия развитие на пазара увеличаване на продажбите на настоящия продукт чрез навлизане на нови пазари. Тази стратгия има смисъл при наличие на незапълнен производствен капацитет, когато продуктите на фирмата са добре приети на съществуващия пазар, но търсенето на него е задоволено, а в същото време са се появили благоприятни условия за навлизане на нови пазари. (3) Стратегия за развитие на продукта увеличаване на продажбите на сегашни пазари чрез подобряване на потребителските свойства и ползи на продукта. Създава се нов продукт, но близък с предишния, задоволяващ същите потребности, но предлаган на същите потребители. Б: стратегии на диверсифициран растеж насочени са към допълване на основния предмет на дейност на фирмата с нови продукти, с цел увеличаване на приходите отпродажби и намаляване на риска. Това позволява на фирмите да използват по-добре и по-активно своя управленски потенциал и ресурси. Диверсификацията се проявява в две основни форми концентрична и конгломератна. Стратегия на концентрична диверсификация - успоредно с основната си дейност фирмата създава нови продукти или услуги, предназначени за нови групи потребители,като използва ресурси, технологии и маркетингова организация на съществуващите продукти. Стратегия на конгломератна диверсификация фирмата създава или придобива продукти, които не са свързани със сегашните продукти, технология или пазари. В: Стратегии за интегративен растеж фирмата приобщава към своя бизнес чрез поглъщане, завладяване или поставяне под контрол на други сродни фирми от сектора, на фирми доставчици или на

Стратегическото планиране и управление facebook image

Подобни материалиСтратегическото планиране и управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.