Начало на реферати

СТРАТЕГИЧЕСКИ КОНСЕНСУС


СТРАТЕГИЧЕСКИ КОНСЕНСУС

В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА


УНСС, катедра “Национална и регионална сигурност”


Победата е там, където има съгласие.

Латинска сентенция

Резюме: В статията се представят идеите за стратегическо управление, основано върху постигането на консенсус. Обоснована е необходимостта от стратегически консенсус в колективната система за сигурност и отбрана. Изяснена е природата на консенсуса и е представена неговата методология. Изтъкната е водещата му роля при формирането на стратегическите приоритети в политиката и стратегията за справяне със стратегическите предизвикателства в средата за сигурност през 21-ви век. Описани са различни системи за консенсус, основани на преговаряне и гласуване, които могат да се използват за вземане на решения в сектора за сигурност и отбрана.

Ключови думи: стратегическо управление, стратегически консенсус, стратегически приоритети, колективна система за сигурност и отбрана.

JEL: D7, D56.

Стратегическото управление в сигурността и отбраната се фокусира върху разработването на концепции и реализирането на стратегии, които в най-голяма степен са съобразени с условията в средата за сигурност. Акцентира върху вземането на стратегически решения и предприемането на стратегически действия. Изисква постигането на стратегически консенсус в колективната система за сигурност и отбрана по отношение на практическото разрешаване на стратегическите проблеми на съвремието.

СТРАТЕГИЧЕСКИ КОНСЕНСУС facebook image
Публикувано от: Ралица Николаева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.