Забравена парола?
Начало на реферати

Стратегически анализ на маркетинговата обкръжаваща среда


част от стопанските организации в краткосрочен период не са в състояние да реагират адекватно на благоприятни промени в пазара. В същото време най- чувствителните финансови инструменти, котировки на акциите и цените на стоките имат свойството да се променят адекватно на промените в конюнктурата на пазара. Резултатът е че много фирми пропускат възможни изгоди. В краткосрочен период фирмите не могат да реагират за разширяване на производството;

Спекулативен риск - това е риск при поемането, на които са възможни и значителни загуби за дадени субекти и значими печалби за други;

Спекулатор изследвам, проучвам, анализирам( у нас са лица извършващи дейност без да имат право на това);

Спекулативния риск - при него участват два типа субекти едните, които изпитват антипатия към риска - лица, който, ако имат някакви активи (финансови под формата на акции или стокови) могат да продават в 2 случая. Единият, когато се нуждаят от свеж ресурс това са бързо ликвидни активи - превръщането им в пари е лесно. Вторият - боят се от риска, че сегашната им конюнктура ще се промени в неблагоприятна за тях посока. Такъв тип лица могат да спечелят, когато опасенията им се осъществяват т.е. конюнктурата се влоши. Те могат да загубят, ако предположението им не е точно. Освен тази група участници на този вид пазари( фондове и борсови) играят още една група участници това са т.нар. спекуланти.

  1. Специфичен риск- той е характерен само за даден отрасъл;

  2. Ликвиден риск - който е свързан със затрудненията на фирми в дадени отрасли да го напуснат поради невъзможност да продадат активите си и особено когато тези активите не са амортизирани. При това състояние фирмите са принудени да работят в даден отрасъл дори когато условията за крайно неблагоприятни;

  3. Финансов риск - изразява нарастване делът на заеманите средства към целия капитал на конкретната фирма. (Той поставя под заплаха). В тази ситуация фирмата е под заплахата да бъде обявена в несъстоятелност, ако не съумее да погаси този заемен капитал;

След идентификация на рисковете фирмите трябва да намерят методи на управление на риска. Управлението на риска се свежда до осъществяване на превантивен контрол или финансиране на риска.

(1метод) Превантивния контрол е метод, при който най-голяма роля играе маркетинг инструментариума на фирмата. Така е, защото чрез

Стратегически анализ на маркетинговата обкръжаваща среда facebook image
Публикувано от: Krasimir Nikolaev Dimitrov

Подобни материали


Банков маркетинг Маркетинг

Банков маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.