Начало на реферати

СтерилитетГенетични рискове при мъжете, страдащи от стерилитет.

Мъжкият фактор на безплодието много често се дължи на генетични причини. Някои от тях са:

От 30 до 36% от мъжете, които изработват твърде малко сперматозоиди (олигозооспермия) се среща хромозомна аномалия, в това число синдром на Клайнфелтър или малка делеция (липса) на част от Y – хромозомата.


Синдром на Клайнфелтър – това е състояние, при което мъжът има допълнителна Х – хромозома в една или във всички свой клетки. Именно допълнителната Х – хромозома води до недостатъчност на сперматогенезата. Към другите признаци се отнасят малките тестиси. Много мъже с този синдром не знаят за своята диагноза до провеждането на лечение по повод на стерилитета.


Микроделеция на Y – хромозомата могат да доведат до недостатъчно количество сперматозоиди или до аномалии във формата и движението на сперматозоидите. Честотата на тази патология е много ниска (около 7% от инфертилните мъже). Ако при мъже с такива дефекти се направи ICSI, то безплодието може да се предаде в поколението.

Стерилитет facebook image
Публикувано от: Павел Георгиев

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.