Начало на реферати

Стерилитет


Процедурите са дълги, обстойни и често неприятни за жената, но са абсолютно необходими, за да се разбере какво става с нея. На тяхна основа лекарят поставя диагноза, без която не би могъл да помогне на двойката в стремежа й да има потомство.

От анамнезата на една жена със стерилитет трябва да се съберат всички данни,които се отнасят до възрастта, професията, работната среда , битовата обстановка, при която е израснала и живее пациентката, храненето (особенно по време на пубертета), заболявания прекарани до момента на появяване в кабинета.Необходимо е да се усведомим на каква възраст жената е встъпила в брак , каква е продължителността на настоящия брак, кой по ред е той, имала ли е предбрачни полови връзки, предприемала ли е мерки за предпазване от бременност и какви, каква е седмичната честота на половите сношения през последните 2 години и обстановката, при която се извършват.Пациентката трябва да се разпита внимателно за протичане на половия акт, за нейното либидо и дали достига до оргазъм.Необходимо е да се направи преценка за типа нервна система на жената.

При снемане на анамнезата е важно да се определи за какъв вид стерилитет се касае - първично или вторично.При данни за вторично безплодие е важно да се изясни как е протекла предишната бременност.Трябва да се съберат подробни данни за аборта или раждането - кръвотечения, повишена температура, болки ниско долу в корема, придружени с разтрисане, оперативно вмешателство и пр.При прекарана извън маточна бременост е необходимо да се вземе информация от оперативния протокол и да се съберат данни за след оперативният период.Безусловно криминалният аборт и особено фебрилният са най-честата причина за вторично безплодие поради механично запушване на маточните тръби.

Стерилитет facebook image
Публикувано от: Павел Георгиев

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.