Начало на реферати

Стерилитет


Девойките с менструални аномалии трябва да бъдат диспансеризирани и своевременно лекувани.

Целесъобразно е девойката да бъде запозната с половия живот, физиологиятя на половия апарат, неговото устройство , настъпването на бременността, нейното развитие, предпазване от нежелана бременност, вредите и опасностите от преждевременния полов живот, абортите и безконтролното полово общуване, както и от вредата от тютюнопушенето, алкохола и наркотиците.

- оказване на социално-правна помощ;

- ежедневна непрекъсната здравнопросветна дейност;

- осигурява необходимите условия на преглед при акушерогинеколог като следи за редовността на медицинските документи;

- акушерката е длъжна да следи развитието на съвременната акушеро-гинекологична наука, да повишава клалификацията си и да съдействува за внедряването на нови методи на диагностика, лечение и профилактика.

107


Стерилитет facebook image
Публикувано от: Павел Георгиев

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.