Начало на реферати

СтерилитетЕдна от най-характерните черти на майчиното здравеопазване е неговото профилактично направление, насоченост и характер.

Основната задача на акушерката е свързана с укрепването на репродуктивното здраве на женското население от района ,в който работи.Задълженията на акушерката включват:

- издирване и осигуряване на лечението на безплодните семейства, семейства с патологична репродукция (недоизносване на плода, мъртвораждания, обременена анамнеза), жените с генитална патология;

- организиране и провеждане на масови изследвания на женското население за откриване на гинекологични заболявания (клинични прегледи и цитонамазки);

- своевременното профилактиране на общите инфекцозни заболявания (рубеола , паротит, морбили и др.) е важна мярка за запазване на целостта и правилната функция на гениталния апарат, тъй като често тези заболявания засягат яйчниците и водят до последващ стерилетет.

- в предпубертетния период момичето трябва да получи минимум познания , нужни му да посрещне настъпването на пубертетните промени и най-вече mendrche.Още от рано то трябва да се научи да води менструален календар и да спазва хигиена при менструацията: измиване на полови органи, подходящо бельо, предпазване от инфекции.

Стерилитет facebook image
Публикувано от: Павел Георгиев

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.