Забравена парола?
Начало на реферати

Среднопретеглена цена на капитала СПЦК


Среднопретеглена цена на капитала СПЦК.

Изменяйки до колкото е възможно съотношението между различните източници на финансиране, финансовия мениджър се стреми да намали общата цена на финансирането. Ако се окаже, че СПЦК е по-висока от общата норма на възвръщаемост на вложения капитал (активи), фирмата няма да бъде в състояние да изплаща изискваните доходи от инвеститорите. Тъй като цената на заемния капитал е фиксирана, фирмата ще бъде принудена да намали дивидентите по обикновените акции. Цената на нейните акции ще паднат и това ще намали капиталната печалба на акционерите.


ОА обикновени акции

ПА привилегировани акции

Т процент на данъка в/у печалбата

ТЕМА 14 Финансовия лизинг като особена форма на дългосрочно финансиране.

Лизингът е договор за наем на дългосрочни, реални активи за определен срок свързан с равни фиксирани плащания. Сумата на тези плащания включва:

средствата на амортизираната част на дадения под наем реален актив;

лихва за разсрочено плащане

Лизинговото плащане се извършва по договор обновено в началото на всяка година. Тези плащания като правило са еднакви и равномерни. След изтичане на лизинговия договор, дълготрайните активи се връща на лизингодателят или се откупуват по остатъчна стойност от лизинго-получателя.

Видове лизинг:

  1. Оперативен (експлоатационен) лизинг по своята същност това е краткосрочен, прекъсваем, лизингов договор. Този лизинг не води до промяна на собствеността. При него се изисква лизинго-дателя да извършва, ремонтира и застрахова предадения за ползване актив.

  2. Финансов (капиталов) лизинг този договор е непрекъсваем и като правило обхваща целия живот на дадения под наем актив. Поддръжката и ремонта се извършват от потребителя.

Предимства на лизинга:

В много случаи е по изгодно да се наеме оборудване или други активи когато са нужни да кратък срок вместо да се купуват и след това да се продават на ниска цена.

Лизинго-получателя прехвърля риска за моралното изхабяване върху собственика;

Използването на голям кредит за покупка на скъпо оборудване не винаги е добра инвестиция, тъй като стойността на тази инвестиция може драстично да намалее, ако на пазара се появи ново по-ефективно оборудване само няколко години след покупката;

При лизинга не се изисква голяма първоначална инвестиция.

Недостатъци:

Лизинго-получателя за разлика от купувача не може да начислява амортизационни отчисления и по този начин губи това данъчно облекчени;

Потребителя не притежава достатъчно права като тези на собственика, т.е. не създава собствен капитал.

Среднопретеглена цена на капитала  СПЦК facebook image
Публикувано от: Iglika Vasileva Manova - Smilyanova

Подобни материалиСреднопретеглена цена на капитала СПЦК 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.