Забравена парола?
Начало на реферати

Сравнителноанатомични, сравнителнофизични и сравнителноембрионични доказателства за еволюцията


Сравнителноанатомични доказателства за еволюцията доказателства въз основа на съществуващите прилики, които изясняват родствените връзки между организмите. Те доказват произхода на организмите едни от други колкото повече прилики в група растения или животни, толкова по-близки родствени връзки. Такива доказателства са хомогените, рудиментарните органи и атавизмите.

Хомологни органи органи, които имат еднакъв зародишен произход, сходно устройства и изпълняват еднаква или различна функция. Наблюдават се при всички групи организми и отразяват адаптацията към различните условия на средата. При растенията биват: стъбла, видоизменеи стъбла луковици, коренища и грудки, листа и видоизменени листа бодли, люспи, коренища. При безгръбначните животни: начленени тела и крайници на членестоногите, устни органи на насекомите и др. При гръбначните: органи на кръвоносната и нервната система, петопръстни крайници и др.

Аналогни органи органи, които имат различен произход и устройство, но изпълняват една и съща функция. Те не са доказателство за общ произхода за сближаване на белезите. При растенията: например мустачките на лозата видоизменени стъбла, и мустачките на граха видоизменени листа; бодлите на киселия трън видоизменени листа, и бодлите на глога видоизменени клонки. При животните: бодлите на морската звезда и на таралежа; крилата на насекомите, птиците, прилепите и летящите катерици.

Рудиментарни органи закърнели органи, недоразвити и неизпълняващи функцията си органи, които се срещат във всички индивиди от дадена група. Те са хомологни на функциониращите органи в др.организми загубили са биологичното си значение в хода на еволюцията.При растенията: люспите по коренищата и луковиците. При животните: задните крайници на кита и на делфина, предните крайници на пингвините, недоразвитите очи на къртицата и някои пещерни животни, крилата на бълхи, въшки. При човека: апендикс, недоразвити ушни мускули, мускули около космените луковици, полулунната гънка във вътрешния очен ъгъл, която е остатък от мигателната ципа на някои бозайници.

Атавизми белези, които се проявяват само в някои индивиди, но са били характерни за техните прадеди (например нормално развитите 3 пръста на коня вместо копито, външна опашка и хрилни цепнати на шията при човека и др.) Те се дължат на нарушения в зародишното развитие.

Атавизмите, хомологните и рудаментарните органи показват, че органите могат да се променят съществено, адаптирайки се към условията на живот.Сравнителнофизиологични доказателства храненето, дишането, отделянето, растежа, развитието, размножаването и движението протичат по сходен начин в отделните групи организми и доказват родство между тях. Храненето например и общобиолог.процес, който се извършва по много различен начин при растенията и

Сравнителноанатомични, сравнителнофизични и сравнителноембрионични доказателства за еволюцията facebook image
Публикувано от: Стоянка Иванова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.