Забравена парола?
Начало на реферати

Сравнителен анализ между здравно-осигурителната система в България и Франция
Безспорен факт, признат в целия свят, е, че здравето е най важните двигатели на икономическата активност. Ето защо, здравеопазването е основополагащ фактор, както за социалното, така и за икономическото развитие на всяка страна. Здравното осигуряване е вид обществена система, свързана със социално здравната защита на населението, която осигурява срещу предварително внесени осигурителни вноски определен пакет от медицински услуги. То има две основни функции, а именно социална и осигурителна. Социалния аспект на здравно осигурителната система е залегнат в Конституцията и в множество други национални и международни нормативни актове. Осигурителния аспект е свързан с осигуряването на по бързото възстановяване на икономическата актовност и възпроизводителни способности на населението основни стълбове за развитието на всяка държава.

В света функционират 4 системи на здравеопазването Бевъридж ( Англия и скандинавските страни ) ; модела Семашко ( характерен за бившите социалистически страни ) ; модела Бисмарк ( използван в Германия, Австрия, Франция, България и други ) ; и модела Кенеди ( прилаган в САЩ и по богатите страни като Швейцария и други).

Обект на настоящия анализ е системата Бисмарк , и по специално здравното осигуряване в България и във Франция. Този модел се характеризира с наличието на социално здравно осигуряване; има задължително осигуряване; осигурителните фондове са независими във финансово и управленско отношение от държавата, но са стриктно контролирани от нея;модела е ориентиран към търсенето на здравно услуги.

Организацията на осигуряването (покритието) на принципа на локални или професионални групи;

Сравнителен анализ между здравно-осигурителната система в България и Франция facebook image
Публикувано от: Димитрин Николов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.