Начало на реферати

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ
* * *

Като цяло можем да посочим, че България се групира като страна във втора степен на развитие, което означава, че сме навлезли в степента на повишаване на ефективността и сме минали етапа на факторен растеж, но сме
далече от развиваща се на база на иновациите икономика
За съжаление за момента България е по-назад по конкурентност не само от всички нови членки на ЕС, но и от Турция и Румъния. В началото на класирането сред тази група страни, на 25 място в света, е Естония лидерът сред бившите социалистически страни и страната, която наскоро отчете 12 процента реален икономически растеж.
Без да продължаваме с детайлите, българското правителство има да извърви много път, преди икономиката ни да стане достатъчно конкурентна и да произвежда задоволително ниво на доходи и благосъстояние за своите граждани. Този път може да се извърви по-бързо или по-бавно, в зависимост от желанието и скоростта на извършване на икономически реформи. Естония прави реформите най-бързои успява. България за момента е сред най-бавните страни в Европа.

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ facebook image
Публикувано от: Митка Иванова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.