Начало на реферати

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ


Както става ясно от табличката, България заема по предно място при индекса местни доставчици в сравнение с Унгария, която е 10 позиции по назад, и Румъния доста по назад. За съжаление България заема едно далечно място по отношение на стойностната верига.12. Иновации

Индексът е обобщаващ измерител на иновационната активност на фирмено равнище, агрегиращ седем различни вида иновации от четирите типа осъществявани от предприятията (продуктови, процесни, организационни и маркетингови) и степента им на новост (нови за предприятието, нови за пазара и нови за света); и използва национално социологическо изследване на предприятията в България. Той приема стойности от 0 до 100, като индекс 0 означава, че предприятието не е иновирало въобще, докато 100 означава, че е направило всичките видове иновации с максимална степен на новост. Според иновационния индекс на българските предприятия, общият брой на предприятията, които осъществяват иновации в България се е увеличил с между 3 и 9 проценти, достигащ до нива от около 40% на предприятията правещи иновации. Малка част от предприятията - 5 % (обикновено микро и малки), не са правили иновации през 2008 г., защото през предходните години вече са иновирали достатъчно. Данните от индекса сочат, че вече се е сформирал един слой от около една трета от фирмите (29-34%), които иновират всяка година, като 90% от тях имат ненамаляващ бюджет за иновации, а половината дори са го увеличили през 2008 г. спрямо 2007 г. Около 7 до 10 % от предприятията иновират.Способност към иновации нови патенти

България 73 36

Румъния 64 57

Унгария 48 28От данните става ясно, че България заема едно доста назад място при способността да иновира. Но има значително силни позиции при показателя нови патенти, и спрямо Румъния заема доста по предно място, което я прави и по конкурентна в това отношение.

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ facebook image
Публикувано от: Митка Иванова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.