Начало на реферати

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ


увеличи производството на местна продукция, както и износа. Като по стара членка на ЕС и значително по развите от България и Румъния, Унгария заема доста по предно място, свързано с участието й на международния пазар.11. Сложност на бизнес процесите


Комплексността на бизнеса е свързана с по-висока ефективност в производството на блага и услуги. Това, по себе си, води до повишена продуктивност, като с това обогатява конкурентността на нацията. Комплексността на бизнеса засяга качеството на общата мрежа от бизнес на страната, както и качеството на операциите и стратегиите на отделните фирми. Това е особено важно за страни в напреднал стадий на развитие, където повечето основни източници на подобрения в продуктивността са до голяма степен изчерпани. Случаят с България не е такъв. Качеството на бизнес мрежите в страната и подкрепящите ги индустрии, което определяме чрез използването на качествени и количествени вариантни на местни доставчици и мащабите на тяхното взаимодействие, е важно поради разнообразие от причини. Когато компаниите и доставчиците от определен сектор като секторът със строителни материали, са взаимосвързани в географски обособени групи (клъстери), ефективността се повишава, създават се по-големи възможности за иновации и се намаляват пречките за вливане на нови фирми. Операциите и стратегиите на отделните фирми (маркировки, маркетинг, наличие на стойностна верига и производство на уникални и комплексни продукти) всичко това води до комплексни и модерни бизнес процеси. България заема 84 място, отново сред най-изоставащите страни в класирането. Тук се включват показатели като качество и количество на местни доставчици, сложнота на производствения процес, използване на маркетинг, желание за делегиране на власт, конкурентни предимства.

Местни доставчици стойностна верига желание за делегиране на власт

България 58 75 114

Румъния 86 68 85

Унгария 68 47 115

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ facebook image
Публикувано от: Митка Иванова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.