Начало на реферати

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ


малки държави като България. Има обширно емпирично доказателство, показващо, че търговската отвореност е положително свързана с растежа. Дори ако някои съвременни изследвания поставят под съмнение устойчивостта на тази връзка, общото чувство е, че търговията има положителен ефект върху растежа, особено при държави с малък локален пазар. Така че, експортът може да бъде считан като земестител на местните нужди при определянето на пазарния размер за фирмите в една страна. Чрез включването и на двата външен и вътрешен пазар, при измерването на нашият пазарен размер, ние даваме кредит на експортно-движените икономики и географски райони (какъвто е Европейския Съюз), които са разделени на много държави, но имат един общ пазар.

Domestic market size foreign market size

България 59 60

Румъния 35 50

Унгария 50 36По този индес България заема трето място след Унгария и Румъния и по двата показателя. Румъния е на 35 място по индекс на националния пазарен дял. Което ни показва само тревожна статистика, че пазарният дял вътре в страната е значително по нисък от този в Румъния. Националният пазар представя най-ясно икономическата връзка между домакинствата и фирмите. Тази връзка може да бъде представена по следния начин:
- стокова връзка - от домакинствата към фирмите и обратно. Фирмите предоставят на домакинствата стоки, а те от своя страна предоставят на фирмите фактори за производство. Тук е добре да спомена, че факторите за производство имат определена цена, докато при ресурсите тя липсва;
- парична връзка - домакинствата осъществяват определени разходи и получават приходи от фирмите. Най-често тези приходиса доходи от труд или -работна заплата+печалба+рента.
Икономика, в която присъстват само тези два стопански агрегата - домакинства и фирми - се нарича затворена икономика или опростен модел. В него държавата не присъства като икономически субект. Именно на тези фактори се дължи и мястото на България. След приемането на България и Румъния в ЕС, Румъния значително

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ facebook image
Публикувано от: Митка Иванова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.