Начало на реферати

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ


Неблагоприятна фискална среда (социално осигуряване, ДДС, амортизации)

Значителна част от предприемачите са с недостатъчни маркетингови, финансово счетоводни и правни познания

Силни страни

 • Квалифицирани технически специалисти комбинация от софтуерни и хардуерни умения

 • Сравнително добра класическа инфраструктура (фиксирани телефони, ЖП, пътища и др.)

 • Гъвкавост и добра политика по отношение на дистрибуцията

 • Тенденция към реорганизиране на пазара, свързан с НИРД

 • Делът на вноса на технологични продукти в общия внос се увеличава

Пред страната ни са изправени следните възможности:

 • Интерес на младите хора към технологиите

 • В страната работят световно известни фирми и това определя българския пазар като отворен и конкурентен

 • Политически действия в областта на образованието и развитие на технологиите

 • Намаляване на разходите за участие в международния трансфер на знания, технологии и стоки.

 • Разширяване на технологичните сектори

 • Пренасочване на износа към западните страни

Наблюдава се значително разминаване в класациите по третия показател високоскоростен Интернет. По този показател България заема 43 позиция, настигаща Румъния и Унгария, съответно на 39 и 34 място.

10. Размер на пазара

Размерът на пазара засяга продуктивността, защото големите пазари позволяват на фирмите да експлоатират икономиките по-мащабно. По традиция, наличните за фирмите пазари са били ограничавани от държавните граници. В ерата на глобализация международните пазари са заместили локалните пазари, особено за

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ facebook image
Публикувано от: Митка Иванова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.