Начало на реферати

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ


в Румъния и България е значително по лесен за осъществяване, докато в Унгария е затруднен. Малките и средните предприятия срещат трудности при получаването на кредити. Икономиката на Унгария бе в състояние на свободно падане. Страната стана първата от новите членки, която получи пари от ЕС заради рухване на местната валута и невъзможността да гарантира влоговете. Спрямо Румъния и Унгария, според индекса на сложност на финансовите пазари, България заема трето място в класацията 110 място, а за Румъния и Унгария са съответно 82 и 61. Финансовата криза като цяло постави под съмнение доверието към секторите на недвижимите имоти и банките в страната ни. Кризата показа, че всеки сектор би могъл да стане рисков в момента, в който някой от основните му сегменти стане спекулативен.9. Технологична основа

Приемането на България е ЕС води до нови възможности за нейното развитие и до нови предизвикателства в сложна конкурентна среда. Според този стълб, България има значителна позиция при показателите: мобилни телефони и абонаменти към тях, а така също и при законодателството в областта на информацията и комуникационните технологии.

Мобилни телефони законодателство при ICT високоскоростен Интернет

България 11 43 43

Румъния 33 85 39

Унгария 24 64 34Като можем да определим слабите и силните страни, а така също и възможностите, изправени пред този индикатор.

Слаби страни

  • Ниско ниво на технологиите в страната

  • По бавни темпове на развитие на новите инфраструктури (мобилни телефони, Интернет, и др.)

  • Труден достъп до финансови ресурси, особено за нововъзникнали компании

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ facebook image
Публикувано от: Митка Иванова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.