Начало на реферати

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ


икономика, е скоростта на повишение на минималната работна заплата. За периода 1998 - 2004 г. нейното номинално ниво се е повишило с около 135%, докато за същия период от време БВП се е повишил с около 80% в номинално изражение. През 2005 г. минималната работна заплата е около три пъти по-висока в номинално изражение спрямо средногодишното си ниво от 1998 г. Безспорно увеличение от три пъти в рамките на осем години (средногодишно увеличение от около 17%) представлява значителен растеж за всеки един показател. Но дали в случая с минималната работна заплата това не представлява наваксване спрямо изоставане, натрупано от предходни години, или наистина може да се говори за нежелателна намеса от страна на държавата, която може да накърни развитието на икономиката? Въпреки че сме водещи по отношение на ндекса гъвкавост на работната заплата, то средната работна заплата има най ниско равнище в сравнение с тази на Румъния у Унгария. У нас тя е 563лв, в Румъния 360 евро, а за Унгария 500 евро. Сравнително назад, в сравнение с Румъния и Унгария, сме в класацията спрямо показателя т.нар. изтичане на интелектуалност, т.е. желанието на българина да се реализира зад граница. Според този показател сме на 128 място от 133, следвани от Румъния 102 и 85 място за Унгария.8. Сложност на финансовия пазар

Според този стълб България има значително постижение при показателя улесняване на достъпа до кредити. Заема 49 място, с едно повече от това на Румъния. При този стълб България има значителни постижения, особено при показателите: защита на инвеститорите, споменатият вече достъп до кредити, индекс на юридическите права.

Достъп до кредити защита на инвеститорите юридически права

България 49 31 18

Румъния 48 31 18

Унгария 79 90 36Както става ясно от таблицата , България и Румъния имат равни позиции при два от индексите, докато Унгария е значително по назад в класацията. Достъпът до кредити

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ facebook image
Публикувано от: Митка Иванова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.