Начало на реферати

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ


България, Румъния и Унгария според Световния Икономическия Форум (показатели)


7. Ефективност на пазара на труда

В контекста на глобализацията и бързия технически прогрес човешките ресурси и умения стават все по-важни за икономическото развитие. Това е особено наложително в настоящата обстановка на забавено в глобален мащаб икономическо развитие. Институциите и агенциите по труда притежават капацитет да допринесат значително за възстановяване на просперитета на местно ниво, но само ако се адаптират към новите приоритети, като подпомагат работниците да се конкурират на глобалния пазар, и подкрепят регионите в движението им към постигане на равновесие от висока производителност и квалификация. Настоящият глобален икономически контекст изисква събиране на повече информация, изграждане на по-силно партньорство и повече стратегическо мислене. И не само агенциите по заетостта са тези, от които се очаква да реагират. За да са ефективни, те трябва да работят и с другите участници в процеса, особено в области като икономическо развитие и професионално обучение. Според този индекс България заема челни места, спрямо Румъния и Унгария по отношение на гъвкавостта при определяне на заплатите, участие на жените в работния процес и разходи за обезщетения, както следва:

Flexibility of wage determination firing costs female participation in labor force

България 31 15 32

Румъния 84 14 60

Унгария 36 62 55

По високата ефективност на пазара на труда предполага и по голяма гъвкавост на пазар. От своя страна, се счита, че гъвкавостта ще доведе до по ниски нива на безработица и до по висок доход, генериран от един зает. По този начин работодателите имат възможност по-ефективно да използват наличните производствени ресурси, както и да реагират при евентуално увеличаване на търсенето на тяхната продукция.
Това, което се подлага на критика от предприемачите и наблюдателите на българската

Сравнение между България, Румъния и Унгария според СИФ facebook image
Публикувано от: Митка Иванова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.