Начало на реферати

Соли, пълна характеристика


СОЛИ


Определение

Солите са химични съединения, получени или разглеждани като получени при процеса неутрализация.


Получаване:

Солите могат да се получат по някой от следните начини:

  • Взаимодействие на метал с:

  • неметал:

2Na + Cl2  2NaCl (натрият изгаря в хлорна атмосфера)

(процесите са окислително редукционни – електронен баланс!!!!)

  • киселина:

(процесите са окислително редукционни – електронен баланс!!!!)


  • хидроксид (във воден разтвор или стопилка):

(процесите са окислително редукционни – електронен баланс!!!!)


  • сол на метал с по-слабо изразени редукционни свойства:

(процесите са окислително редукционни – електронен баланс!!!!)


  • Взаимодействие на хидроксид с:

  • Метал: Вж. по-горе

  • Киселина (неутрализация):

  • Киселинен оксид:

Соли, пълна характеристика facebook image
Публикувано от: Миглена Николова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.