Забравена парола?
Начало на реферати

Социално и пенсионно осигуряване


- наследствена пенсия на лицата, посочени в пенсионния договор или на наследниците по закон - срочна;


Права на осигурените лица


- еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер


- изтегляне на натрупаните средства от лични вноски - по всяко време без ограничения


- изтегляне на натрупаните средства от вноски от работодател - при придобиване право на пенсия


- прехвърляне на натрупаните средства или част от тях на съпруг/а или на роднини по права линия


- прехвърляне на натрупаните средства в друг доброволен пенсионен фонд - веднъж годишно


ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВА В ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

Право на прехвърляне и периодичност

Цялата натрупана сума или на част от нея

Не повече от веднъж в рамките на една

календарна година


В тримесечен срок от уведомлението за

промени в правилника на пенсионния фонд,

(ако промените не произтичат от изменение

на нормативната уредба)


Следващо прехвърляне - след една година от

предишното прехвърляне


ДАНЪЧНИ ПОЛЗИ ОТ ОСИГУРЯВАНЕТО


За личните осигурителни вноски


При внасяне на суми за доброволно пенсионно осигуряване


  • За работещите по трудови правоотношения - С внесените суми от лични месечни вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се намалява до 10% от облагаемия месечен доход


  • За работещите по договори за възлагане на управление и контрол - данъчната основа - НПР (10%) се намалява с направените лични вноски в общ размер до 10% от данъчната основа.

Социално и пенсионно осигуряване facebook image
Публикувано от: Мария Жекова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.