Начало на реферати

Смазване на ставите


Смазване в ставите на човека и животните1.Въведение.

Едни от бързоразвиващите се приложения описани в „Основи на трибологията” се явява биомеханиката и в частност смазване на живите и изкуствени стави у човека и животните. Активното изучаване на смазването в техничски аспект продължава повече от 85 години, а научната работа по смазване в ставите у човека се провежда в течение на почти 40 години. Но за последните 14 години е получено сравнително пълно представяне за различните механизми на смазване в ставите.

фиг. 16.9 Схема на ставите на човека (а) и модели на еквивалентните лагери (б)

На фиг. 16.9а е изобразена схема на ставата у човека, която в общи линии представлява характерните особености, коленни и тазобедрени стави или гръбначния стълб /гръбнак/. Предаване натоварванията на елементите проявяват костите, които притъпяват или усукват, за да обезпечат достатъчно малка площ. В някои случаи главата съединява костите, които имат кълбовидни или елипсовидни форми /за тазобедрените стави/ , а в други случаи –цилиндична форма /за коленни стави/. Контактните повърхнини на ставите имат тънък слой с мека и пореста структура /ставен хрущял/.

Смазване на ставите facebook image
Публикувано от: Наско Иванов

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.