Забравена парола?
Начало на реферати

Словесни игри и упражнения при деца с логопедични нужди в предучилищна възраст


логопедичното въздействие е в повечето случаи симптоматично, а не етиологично.

7.1. Артикулационна терапия

Артикулационната терапия е най-често прилаганата в практиката. Тя се прилага при дислалия (артикулацонни нарушения), ринолалия, дизартрия.

Основните й етапи са:

- опознаване на звука

- постановка на звука

- автоматизация на звука

- диференциация на отработвания звук от други звукове

Етапите на корекция при терапия на полиморфна дислалия са представени в приложение 2 (по Волкова).

7.2. Дихателна и фонационна терапия

Дихателната терапия се прилага при нарушено речево дишане и цели постигане на дълбоко и плавно дишане по време на говор.

Фонационната терапия се прилага при гласови нарушения и съдържа следните моменти:

- почивка на гласа

- постановка на речевото дишане

- прокарване на глас

- затвърдяване на фонационните умения и създаване на навици за гласообразуване

Дихателната и фонационната терапия в много случаи се преплитат. Съществуват чисто дихателни процедури докато чисто фонационни такива няма.

Целите, с които се прилагат дихателните и фонационните процедури в терапията на комуникативните нарушения са три:

1. Подобряване качеството на говорното дишане.

2. Усвояване на плавна реч.

3. Нормализиране на гласовата функция.

Дишането и фонацията са говрни компоненти, които по принцип не се осъзнават от детето. То фокусира вниманието си върху най-сложния и най-лесно видимия говорен компонент, артикулацията, а дишането отпада от вниманието. Това се дължи на недостатъчния самоконтрол (резултат от по-малките възможности за разпределение на вниманието),

Словесни игри и упражнения при деца с  логопедични нужди в предучилищна възраст facebook image
Публикувано от: Велико Георгиев

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.