Забравена парола?
Начало на реферати

Словесни игри и упражнения при деца с логопедични нужди в предучилищна възраст


5.2. Класификация на комуникативните нарушения съгласно поведенческият модел

В последните години все повече се засилва лингвистичната ориентация в логопедията. Много нарушения, при които има трудности за клинично терминологизиране се обозначават чрез лингвистично описание (напр. термина дислалия се заменя с артикулационно нарушение).

Съгласно поведенческият модел всички комуникативни нарушения се анализират като нарушения във формата, съдържанието и употребата на езика.

1. Симптоми с нарушения в езиковата форма - нарушения във фонологията, синтаксиса и морфологията.

В тези три аспекта речта е непълна и неточна

- Нарушенията в синтаксиса се характеризират с аграматизъм. Фразите са прости и непълни, в тях липсват второстепенни, но е възможно да липсват и първостепенни части на изречението. Словоредът също е неправилен.

- Нарушенията в морфологичната структура се характеризира с: липса на части от думи, представки, наставки, окончания, но се запазва корена на думата, особено ако е под ударение. Често структурата на думата е толкова разстроена, че от нея е останал само най-общ контур. Има трудности и в използването на глаголните форми, във времената на глагола, в съгласуването на думите по род и число. Използват се ограничен брой шаблонни фрази.

- Разстроената фонология се характеризира със замени, пропуски, добавяне на звукове, добавяне на срички, разместване на звукове и срички в рамките на думата. Също така е възможно правилното произнасяне на един труден звук изолирано, но да се произнасе различно в различните думи т.к. не се осъзнава смислово разграничаващата му роля.

2. Нарушение в езиковото съдържание

Най-главен симптом тук е бедният речников запас. Употребяват се само прости, но не и абстрактни понятия, както и дифузна употреба на една и съща дума с недостиг при номинирането на обектите.

3. Нарушения в езиковата употреба

В този случай е налице развита собствена реч както и желание за общуване, но се констатира неразбиране на междуличностните

Словесни игри и упражнения при деца с  логопедични нужди в предучилищна възраст facebook image
Публикувано от: Велико Георгиев

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.