Забравена парола?
Начало на реферати

Складова дейност


Складова дейност изразява се в съхраняването и подържане на определени запаси от суровини материали и купени полуфабрикати с цел ритмичното осигуряване на производствените звена с материалниресурси. Тя се осъществява от обособено складово стопанство.

II. Видове складове според предназначението им.

1.Централни(заводски) складове служат за съхраняването на основните материални, купените полуфабрикати, готовата продукция и т.н. Тези складове са свързани с входа и изхода на предприятието.

Вход ---- снабдителна подсистема ---- произв. система -----марк. подсистема ---- изход

2.Резервни(гаранционни) складове в тях се съхраняват гаранционните запаси от материали и купени полуфабрикати.

3.Оперативни(цехови) складове те усигоряват текущите производствени нужди на съответните цехове. Най често те се изграждат в заготвителните и монтажните цехове.

4.Междинни складове в тях се съхраняват временно междуучастъковите и вътреучастъковите оборотни задели.

III. Видове складови машини и съоръжения за обзавеждане на складове:

- стилажи, стилажообслужващи машини, кранове, мотокари, електрокари, цистерни, бункери, помпени съоръжения. Те трябва да отговарят на следните изисквания:

1.Да осигурят условия за запазване на качествата на съхраняваните суровини, материали и закупени полуфабрикати.

2.Да се създават условия за лесно манипулиране, механизиране и автоматизиране на складовите операции.

3.Да имат проста и евтина конструкция

4.Да създават условия за максимално използване на височината и обема на складовите помещения.

IV. Ораганизиране на складовата дейност в ИП.

1.Определяне на годишните потребности от различни видове суровини, материали и купени полуфабрикати и на среднодневните потребности.

2.Определяне на максималното количество суровини, материали и купени полуфабрикати които трябва да се съхраняват в складове => определяме мах. текущ запас. За целта се използват нормативи за складови запаси в дни които зависят от среднодневната потребност, от времето за една заявка и от гаранционния запас.

3.Определяне на необходимите площи и планировка на склада общата площ на склада включва:

*Полезна площ върху неясе разполагат всички складови съоръжения и складират всички суровини.

*Спомагателна площ необходима за движението на подемнотранспортни средства и за извършване на складовите операции.

Складова дейност facebook image
Публикувано от: Пейчо Димитров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.