Начало на реферати

Сива врана, полска врана, въртошийка


трапчинки във високата трева. То е изградено от трева и листа. Рядко образува малки гнездови колонии. Снася 3 - 4 жълттеникави или светлокафяви яйца, изпъстрени с ръждиви или сиви петна. Яйцата се мътят от двамата родители. През първите дни от мътенето те са много плашливи и неспокойни, а през последните дни преди излюпването на малките лежат упорито върху яйцата и при приближаване на човек излитат едва в последния момент. Малките се излюпват след 22 - 24 дни. Те напускат веднага гнездото, но започват да летят едва след 25 дни. Отглежда едно поколение годишно.
Малкият червеноног водобегач се храни с насекоми, ракообразни, охлюви и червейчета, които събира по брега, в плитките разливи или по влажни ливади.

Въртошийка (въртоглавка)
(Jynx torquilla)

Въртошийката е малко по-едра от врабче. Горната страна на тялото е светлосива с тъмнокафяви и светлокафяви петна и шарки. Има няколко надлъжни тъмни ивици, които започват от главата, минават през гърба и по опашката стават съвсем неясни. Гърлото е бяло, гърдите - ръждиви, а коремът - жълтеникав. Цялата долна страна е изпъстрена с напречни вълнообразни ивици. Нама полов диморфизъм. Младите екземпляри са по-светли с неясни ивици по тялото. Когато каза по дърветата, окраската на въртошийката се слива с цвета на кората, и птицата се забелязва трудно. При опасност тя разперва крилата и опашката си , върти главата си на различни посоки и съска силно като змия. Оттам идва и името й въртошийка.
Въртошийката е прелетна птица. Долита през март - април и отлита през септември. Зимува в Северна и Екваториална Африка. Среща се в равнини и предпланински райони. Обитава шитоколистни гори, паркове, овощни градини, крайречни насаждения и еденични дървета в открити места.
Гнездовият период започва през април. Гнездото си прави в естествени хралупи по дървета или в стари гнезда на кълвачи. То е застлано с тънък слой изгнила дървесина. Женската снася 6 - 12 лъскавобели яйца, които мъти в продължение на 12 дни. Малките напускат гнездото след 20 дни. Отглежда две поколения годишно.
Въртошийката се храни с насекоми, вредители по горите, кото събира по дърветата и земята. По-рядко използва за храна мравки и техните яйца.

Сива врана, полска врана, въртошийка facebook image
Публикувано от: Руси Белчев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.