Начало на реферати

Системи за международни разплащания


Системи за международни разплащания

1. Въведение в учебната тема

Темата разглежда основните въпроси свързани със системата за международни разплащания S.W.I.F.T.. Представя се структурата и най-важните функции, които тя извършва. С нейното усвояване се цели:

  • Да се познава организацията и технологията на предаване на съобщенията през система S.W.I.F.T.;

  • Да се познават програмните продукти обслужващи системата за международни разплащания;

  • Да се познават някои основни системи за разплащане през Интернет.

2. Съдържание на учебната тема

S.W.I.F.T. (The Societe of Worldwide Interbank Financial Telecommunication) е международна финансова общност, осигуряваща глобална съобщителна комуникационна среда за съхраняване, предаване и обработка на банкови транзакции с цел международни междубанкови разплащания в различни видове валути.

Мрежата на S.W.I.F.T. има два активни центъра - в САЩ, щата Вирджиния, и в Холандия. Освен тях е изграден и трети в Белгия, който се задейства при екстремални ситуации.

Всяка държава, свързана към тази мрежа, има свой собствен регионален център - Regional Administration (RAD) и съответна точка за връзка с S.W.I.F.T. - SWIFT Access Point (SAP) Съобщенията от финансовите институции-членки на S.W.I.F.T. посредством терминала за

Системи за международни разплащания facebook image
Публикувано от: Силвия Стефанова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.