Забравена парола?
Начало на реферати

Системи за финансово управление и контрол като обект на външен одит


81


СЪДЪРЖАНИЕ

Системи за финансово управление и контрол като обект на външен одит

Увод....................................................................................................................2

гл. Същност, организационна и функционална структура на Сметната пала-та.....................................................................................................................4

Същност и видове одит.........................................................................4

1.1.1. Обект и обхват на външния одит...........................................................11

1.1.2. Същност на одитния процес и одитната дейност, осъществявани от Смет-ната палата...............................................................15

гл. Системи за финансово управление и контрол като обект на външен одит...................................................................................................................39

2.1. Същност и цел на Системите за финансово управление и контрол...........39

Нормативна уредба и субекти, които изграждат Системите за финансово управление и контрол.43

 • Описание на елементите на Системите за финансово управление и контрол. .......................................................................................................54

 • Организация на Системите за финансово управление и контрол. Предварителен контрол и система на двойния подпис...58

 • Изграждане и функциониране на Системите за финансово управление и контрол.71

 • Документиране на резултатите от одита, осъществяван от Сметната палата относно Системите за финансово управление и контрол74

 • Заключение................................................................................................78

  Системи за финансово управление и контрол като обект на външен одит facebook image
  Публикувано от: Радка Донкова

  Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.