Начало на реферати

Системи от звезди. Нестационарни звезди


Системи от звезди.Нестационарни звезди


СИСТЕМИ ОТ ЗВЕЗДИ
ДВОЙНИ И КРАТНИ СИСТЕМИ ОТ ЗВЕЗДИ


Оптично двойни звезди


При внимателно вглеждане в звездното небе се натъкваме на близко разположени една до друга звезди. На око не може да се прецени разстоянието до звездите. Изглеждащите близо разположени две или повече звезди на небето в действителност може да са на огромни разстояния в пространството.

Класически пример за такива оптично-двойни звезди са Мицар и Алкор от съзвездието Голяма мечка. Днес този пример е свързан с оптично-двойните звезди по-скоро исторически. Юношите трябвало да ги виждат, за да станат бойци. Може би с този тест за нормално зрение е свързано тълкуването на имената – средната ярка звезда от опашката на Голямата мечка ζ Мицар от 2,07 зв. в. и спектрален клас А2V е “кон”, а по-слабата над нея Алкор от 3,95 зв.в. и спектрален клас А5V, отстояща видимо на 12 дъгови минути – “ездач”. Имената и на двете звезди обаче са арабски и са стигнали до нас някъде от Средните векове. Мицар /Мизар/ се превежда като “средна част” /в случая - на опашката на Голямата мечка/ и още като “свод” - място, където е извивката на “дръжката на черпака” или неестествено дългата меча опашка, а Алкор на арабски е “черен кон”.

И днес тези звезди могат да бъдат тест за добро зрение, но всъщност системите от звезди, наричани Мицар и Алкор са доста интересни и се причисляват към друг тип звездни системи.


Съзвездието Голяма мечка


Системи от звезди. Нестационарни звезди facebook image
Публикувано от: Митка Иванова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.