Забравена парола?
Начало на реферати

Системи на заплащане на труда


Системи на заплащане на труда

В теорията и практиката за определянето на месечния размер на трудовото възнаграждения съществуват различни системи на заплащане . Основно те са :

- повременна ;

- повременно - премиална ;

- сделна ;

- сделно - премиална

- акордна ;

- акордно - премиална.


Кодексът на труда посочва като основни системи на заплащането на труда повременната т.е. когато трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата и сделната системи т.е. когато то се определя според отработеното.Това не означава, че КТ ограничава в България да се използват само тези системи. И в действителност в практиката се използват всички съществуващи системи. Например в строителството често се прилага акордната система на заплащане на труда. Изискването е само, в съществуващ нормативен вътрешен акт на даденото предприятие, фирма, звено и др.: в КТД, в ПВТР, във ВПРЗ да са записани системите, които са приложими за дадения колектив и които те ще ползват със съответните правила и механизми за приложение.


1. ПОВРЕМЕННАТА СИСТЕМА НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

При нея размерът на трудовото възнаграждение се определя от времетраенето на полагания труд.

Ако заплащането ще се определя от отработения брой часове, то се нарича почасово заплащане. При него в трудовия договор се определя и записва т.н. часова ставка т.е. цената на конкретния положен труд за един час време. Този вид заплащане не е особено много развит в България, но изключително много се прилага в другите страни, особено в развитите. В последно време от много специалисти по тези въпроси в България се отбелязва и дори се работи за по-масово прилагане на този вид форма на образуване и изплащане на трудовите възнаграждения. В нормативните актове по заплащането на труда винаги се определя и часовата ставка, особено минималната часова ставка, задължителна за всички отрасли и дейности в които се работи по повременната система на заплащане на труда .

Възможно е и макар и рядко, но се използва и седмично, 10-дневно и на друг, предварително регламентиран период на образуване и изплащане на работната заплата.

Най- масово приложение от повременното образуване и изплащане на труда е месечното т.н. месечна работна заплата. Особеното при нея е че

Системи на заплащане на труда facebook image
Публикувано от: Стела Красимирова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.