Начало на реферати

Система за управление на база данни


Съдържание на курса по Бази данни


I. Основи на СУБД 5

1. Увод 5

1.1. Системи за работа с файлове 5

1.2. Системи за работа с бази от данни 6

2. Въведение в системите за управление на бази от данни 8

2.1. Основни понятия 8

2.1.1. База данни 8

2.1.2. Базата данни като модел на компания 9

2.1.3. Понятия (неформално) 9

2.1.4. Система за управление на база данни 9

2.1.4.1 Режими на работа

Система за управление на база данни facebook image
Публикувано от: Драго Динев Янков

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.