Забравена парола?
Начало на реферати

СИП Аз и природата за осъществяване на екологично и здравно образование в III клас


СИП Аз и природата за осъществяване

на екологично и здравно образование в III клас

Резюме

Осъществяването на системата за непрекъснато екологично и здравно образование дава възможност за реализиране на приемственост, свързана с прехода на децата от предучилищното към началното образование и от началното към средното звено на образование, като се избягва дублирането на знания на едно и също равнище на сложност. Участието на децата в дейностите по СИП, спомага за развитието на техните познавателни интереси и за удовлетворяването на определени потребности от екологични и здравни знания. Дейностите там, свързани с опазване на природата и здравето се провеждат за разширяване и повишаване на теоретичното и практическото равнище на знанията на учениците по тези въпроси. Те способстват за осъществяване на разностранна практическа дейност в тази насока и за разгръщане на широка пропагандна дейност за популяризиране на природозащитните и здравни идеи.

Ключови думи: екологично образование, здравно възпитание, СИП, интерактивни методи.

Екологичното и здравно образование заемат приоритетно място в българското училище днес. Целта е формирането на такава ценностна система у младото поколение, която да доведе до отговорно поведение към околната среда и личното здраве, до изграждането на екологична и здравна култура.

Формирането на екологично и здравно образование може да се реализира с пълна сила и в СИП по Човекът и природата. Дейностите там, свързани с опазване на природата и здравето се провеждат за разширяване и повишаване на теоретичното и практическото равнище на знанията на учениците по тези въпроси. Те способстват за осъществяване на разностранна практическа дейност в тази насока и за разгръщане на широка дейност за популяризиране на природозащитните и здравни идеи. Участието на децата в дейностите по СИП, спомага за развитието на техните познавателни интереси и за удовлетворяването на определени потребности от екологични и здравни знания.

Децата предложиха СИП-а да се казва Аз и природата. Те аргументираха своя избор с това, че всеки един от тях е осъзнал своето място и роля за решаването на съществуващите световни екологични проблеми, на конкретно място, при конкретни условия. По този начин се

СИП Аз и природата за осъществяване на екологично и здравно образование в III клас facebook image
Публикувано от: Милка Денева

Подобни материалиСИП Аз и природата за осъществяване на екологично и здравно образование в III клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.