Начало на реферати

Широколистни и смесени гори на умерените ширини


Почви - Богати на минерални вещества и хумус, слабо кисели, с постелка от опадали листа на повърхността. Сиво-кафяви и кафяво-червеникави на цвят.

Растителни съобщества в европейските широколистни гори са разпространени са в низините, равнините, ниските планини, дори на височина до 1500 м.н.в. /обикновен бук или смесен с иглолистни видове/. Дървесните видове с най-голямо участие са бук, дъб и габър, както и крайречните съобщества, основни представители на които са тополата и върбата, полски ясен и полски габър. Срещат се и липи, полски клен, дива ябълка и круша и др.

Fagus sylvatica


Широколистни и смесени гори на умерените ширини facebook image
Публикувано от: Марин Стоянов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.