Начало на реферати

Широколистни и смесени гори на умерените ширини


Умерен континентален климат се наблюдава на обширни територии във вътрешността на континентите Европа, Азия и Северна Америка. Най-големи територии с такъв климат има в Азия, защото поради голямата си територия средните части се намират на голямо разстояние от океана. Тук летните температури са по-високи, а зимните - по-ниски. Годишнаа температурна амплитуда е висока. Ниско е общото количество на валежите, както и влажността на въздуха.

Преходно-континентален климат се наблюдава в зоните разположени между двете други зони. Тези територии се явяват свързващи и в тях климатът се формира от актори характерни и за двете други зони.

Субполярни пояси. Разположени са около северната и около южната полярни окръжности. Тук си дават среща въздушни маси както от умерените ширини, така и от арктически и антарктичен произход. Зимата е продължителна и студена, а лятото – краткотрайно и хладно. Поради ниската температура влажността е голяма. Температурата в тези райни не надминава 20°, а лятото има продължителност от едва 1-2 месеца.

Полярни пояси. Заемат земите около двата полюса. Това е най-студеният климат на земята с постоянно отрицателна температура през цялата година. Валежиет са малко и са изключително то сняг. Нямат селскостопанско значение.

Широколистни и смесени гори на умерените ширини facebook image
Публикувано от: Марин Стоянов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.