Начало на реферати

Широколистни и смесени гори на умерените шириниАзия – пояс с широчина 2 500 км в източната част, на север достигат до 54º с. ш.

Северна Америка – пояс с широчина 2 500 км в източната част, на север достигат до 50º с. ш.

Климат - Умерени пояси. Характерни са главно за северното полукълбо. Въпреки това от него са заети най-големи територии от сушата. Ширината на пояса в северното полукълбо е около 20°, което е около два пъти повече от остоналите климатични пояси. Отличават се с голямо разнообразие, дължащо се на силното влияние на циклоните и антициклоните. По-ограничено е въздействието на тропичните и арктичните въздушни маси. Поради големите климатични различия са се оформили три подобласти, съответно с континентален, преходно-континентален и морски климат.

Умерен океански климат се наблюдава в западна Европа, както и по източното крайбрежие на Северна Америка. За тези райони е характерно сравнително прохладно лято и мека зима. Годишното количество в тези райони е на второ място по размер след тези в екваториалния климатичен пояс. Поради непосредствената близост на големи водни басейни температурната амплитуда е малка. Голямо влияние върху образуването на климата в тези райони имат океанските течения.

Широколистни и смесени гори на умерените ширини facebook image
Публикувано от: Марин Стоянов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.