Начало на реферати

Широколистни и смесени гори на умерените ширини
РЕФЕРАТ


ПО ФИТОГЕОГРАФИЯ

ТЕМА: Широколистни и смесени гори на умерените ширини. Географско положение, климат, почви, продуктивност. Основни растителни съобщества.

Фитогеографията е наука, която изучава разпространението по Земното кълбо и разпределението по региони на растителните съобщества и таксони.Целите които трябва да осъществява се състоят в това да допълни цялостната характеристика на земната повърхност

с резултатите от своите изследвания.Задачите, които са поставени на тази наука са да изучава разпространението на днес живеещите растения по Земята и разпределението им вътре в ареалите, установяване на причините, които определят характера на разпространението и разпределението на растенията,

Широколистни и смесени гори на умерените ширини facebook image
Публикувано от: Марин Стоянов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.