Забравена парола?
Начало на реферати

СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


Или: Дебит сметка финансови приходи

Кредит сметка Печалба и Загуби

Приходите за бъдещи периоди

Са получени постъпления,които се отнасят за следваще периоди.Те се отчитат, като се дебитират сметките за Парични средства срещу кредитацията на сметка Приходи за бъдещи периоди

Или: ДТ сметка Парични сриди

КТ сметка Приходи за бъдещи периоди

Тези сметки не сиприключват в Печалби и Загуби проявяват се баланса, признават се за приход през следващите отчетни периоди, като се съставя счетоводна статия

Дебит сметка приходи за бъдещи периоди

Кредит сметка приходи от дейността или финансови приходи

формиране на финансовия резултат в предприятието

финансовия резултат в предприятието се формира по сметка Печалби и загуби от текущата година

д.т сметка Печалби и загуби/1230/ к-т

всички сметки за разходите всички сметки за приходите

без тези за бъдещи периоди без тези за бъдещи периоди

годишнa загуба годишна печалба /счетоводнафинансовия резултат се установява /като разлика между приходите и разходите, ако имаме

дебитно салдо годишна загуба и

кредитно салдо годишна печалба

След определяне на счетоводната печалба или загуба се пристъпва към извън счетоводното преобразуване на Финансовия резултат по ЗКПО за да се получи облагаемата печалба 10%

Дебит сметка печалби и загуби;

Кредит сметка разчети по корпоративни данъци

Дебит сметка разчети по корпоративни данъци

Кредит сметка париПрез следващия отчетен период сметка Печаби и загуби от текущата година трябва да се приключи.

При загуба се съставя счетоводна статия:

Дебит сметка загуби от минали години /1210/

Кредит сметка печалби и загуби от текущата година

При печалба:

Дебит сметка печалби и загуби от текущата година

Кредит сметка неразпределена печалба от минали години/1220/

СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО facebook image
Публикувано от: Преслав Димов

Подобни материалиСЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.