Начало на реферати

Ролята на отделните ф-ми в канала. Сътрудничество, конфликти и конкуренция в канала


Ролята на отделните ф-ми в канала. Сътрудничество, конфликти и конкуренция в канала. Вертикалната, хоризонталната и многоканалната марк.си-ма представят динамичната и променяща се същност на каналите. Всяка фирма трябва да определи своята роля в системата на канала. Те са следните: 1.Вътрешни 2.Борещи се 3.Допълващи се 4.Временни

5.Външни иноватори.

Независимо от това колко добре са проектирани и управлявани каналите, винаги съществува някакъв конфликт. Конфликт във вертикалния канал съществува, когато има конфликт м/у различните нива в един и същ канал. Конфликт в хоризонталния канал съществува, когато е на лице конфликтна ситуация м/у членовете на едно ниво в рамките на канала. Конфликт в многоканалната си-ма е на лице когато производителя е създал няколко канала, които се конкурират един с друг в един и същ пазар.


17в.Разработване на ефективна комуникация. Определяне на целева аудитория. Основните стъпки при разработването на цялостна програма за комуникации и промоция. Марк. комуникатор трябва: да определи целевата аудитория; да определи комуникационните цели; да създаде посланието; да избере комуникационни канали; да определи промоционния бюджет; да определи елементите на промоцията; да измери резултатите от нея; да управлява и координира общия марк. комуникационен процес.

Марк.комуникатор трябва да започне с ясно определена целева аудитория. Аудитория могат да бъдат потенциални купувачи на продуктите на комп., текущи потребители или общата аудитория. Целевата аудитория значително ще повлияе в/у решенията на комуникатора относно това какво да каже, как да го каже, кога да го каже, къде и на кого.
18в. Определяне на комуникационните цели. Определяне на целевата аудитория и желаната реакция. След като целевия пазар и неговите характеристики са вече определени марк. комуникатор трябва да реши каква реакция желае от аудиторията, крайната реакция, разбира се, е покупна и удовлетворение. Но покупната е краен резултат от процес на вземане на решения от потребителя. Марк. комуникатор трябва да знае как да насочи целевата аудитория към последователни равнища на готовност за покупка. Шестте състояния на готовност на купувача са: осведоменост, познаване, харесване, предпочитане, убеждение и покупка. Комуникационните цели силно зависят от това, колко хора знаят за един продукт и са го опитали. Отесен разработва средство, наречено пазарна карта, която се използва при избора на целева аудитория и при предизвикването на желана реакция. Комуникационните цели зависят много от степента на готовност на пазара. Когато марката е нова, съществуват малко клиенти, които я познават и са я опитали. В този случай комуникацията може да бъде много ефективна за увеличаване на техния брой.


Ролята на отделните ф-ми в канала. Сътрудничество, конфликти и конкуренция в канала facebook image
Публикувано от: Росица Вайкова

Подобни материали


Банков маркетинг Маркетинг

Банков маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.