Забравена парола?
Начало на реферати

Резници за размножаване


Лозата се размножава чрез семена (полово) и вегетативно (безполово).

Половото размножаване на лозата се използва изключително в научните учреждения за създаване на нови сортове и подложки. Получените растения от самоопрашени или хибридни семена проявяват нови ботанически белези, биологични свойства и технологични качества-не възпроизвеждат същия сорт или качества.

Вегетативно размножаване (безполово). Прилага се предимно при производствени условия и става чрез резници за създаване на насаждения на собствен корен от европейската лоза и за създаване на маточници за подложки; чрез отводи за заместване на пропаднали от насаждението лози и чрез присаждане на културните сортове върху филоксероустойчиви подложки за производство на лозов посадъчен материал. Възпроизведените по този начин растения запазват напълно ботаническите белези, биологичните свойства и технологичните качества на изходните сортове и подложки.

Резници за размножаване

Резникът е част от летораст с едногодишна или многогодишна дървесина, с едно или повече очи, годни да дадат ново растение.

В зависимост от дължината и броя на очите резниците биват:

Къси резници

Имат 1-2 очи като над и под окото се оставят нови селекционирани или интродуцирани сортове. Вкореняват се предимно в оранжерии, като се използват най-често картонени или пръстенни саксийки, пълни със смес от почва, пясък и добре разложен оборски тор или торф в съотношение 1:1:1. засаждането може да стане и направо в лехи, след обилно органо-минерално торене в добре подготвена почва. Резниците се набучват под слаб наклон, така, че леторастите след покарването да заемат вертикално положение. Пъпките се покриват с 0,5 см влажен пясък. За да се улесни вкореняването и да се ускори покарването на очите, поддържа се температура 25С и влажност 75-80% от ППВ. През май резниците се изнасят на открито. В резултат на максималните грижи корените и леторастите се развиват много добре.

Обикновени резници

Те имат по-голяма дължина от късите резници. В зависимост от екологичните условия, дължината на резниците в различните лозарски райони и страни варира от 30 см до 1м. у нас резниците, предназначени за създаване на лозя на собствен корен или на маточници са дълги около 40 см (от най-долното до най-горното око). Обикновено тези резници се подготвят от средата, най-добре развита, част на едногодишните зрели пръчки на лозите.

Дълги резници

Към обикновените резници се отнасят и всички видове дълги резници (120-130 см), които са по-удобни за транспортиране и съхраняване. Преди засаждането те се нарязват на 3 обикновени резника.


Размножаване чрез отводи

Вкореняването на едногодишни лозови пръчки без да се отделят от майчиното растение, се нарича размножаване чрез отводи. То има малък размножителен коефицент. Размножаването чрез останалите отводи служи главно за попълване на празните места в лозята и маточниците.

Обикновен отвод

От лозата до мястото на пропадналата лоза се изкопава ров с дълбочина и широчина 50 см. На дъното се поставя добре разложен оборски тор или органично-минерална смес, а над него се насипва слой рохкава почва. В основата на така приготвения ров се полага най-ниско разположената на лозата и най-дълга пръчка. В мястото на пропадналата главина върхът на пръчката се завива вертикално нагоре и се отрязва

Резници за размножаване facebook image
Публикувано от: Коста Янакиев

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.