Забравена парола?
Начало на реферати

Решени задачи по Статистика


Стела Бижева, курс, спец Финанси ЗО, фак. 3380

Д О М А Ш Н А Р А Б О Т А


1. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения

Задача 1.1. Разполагаме със следните данни за разпределението по трудов стаж на част от служителите в едно предприятие:

Трудов стаж в години

Брой служители

0 - 6

6

6 - 12

18

12 - 18

15

18 - 24

12

24 - 30

8

Над 30

3

Общо:

62


Да се изследва емпиричното разпределение чрез:

1. Установяване на средните величини чрез изчисляване на средна аритметична, медиана и мода.

2. Установяване на вариацията чрез изчисляване на стандартно отклонение и коефициент на вариацията.

3. Установяване на асиметрията чрез изчисляване на коефициентите на асиметрия на Пирсън и Юл.

4. Построяване на хистограма и полигон на разпределението.


РЕШЕНИЕ:


1.1. Средната величина ще установим чрез средна аритметична, мода и медиана. За изчисляването на средна аритметична е най-подходящо да се използва следната формула:

, където:

- средна аритметична величина

- значение на признака

- тегла

- брой групи

- индекс на поредност.

Тъй като формулата е предназначена за дискретни редове, то преди да я използваме трябва да преобразуваме емпиричният ред в дискретен, чрез центриране.

или средният трудов стаж на служителите в предприятието е 15,68 години.

Решени задачи по Статистика facebook image
Публикувано от: Мария Милчева

Подобни материалиРешени задачи по Статистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.