Забравена парола?
Начало на реферати

Решаване на казус по педагогика


-крадат стотинки очевидно се касае за рекет т.е. принудително отнемане

- петокласникът счупва преден зъб той е предизвикан / в правото се нарича реторсия или неизбежна отбрана/, това е начин да се опълчи, противопостави и защити. Налице е агресия и очевидно детето я проявява не за първи път. Причините трябва да се изследват. Предполага се, че щом детето е известно на ИДПС, то вече има отговори на въпроса какво предизвиква агресията у детето.

В конкретната ситуация обаче, както уточнихме, то е предизвикано. Това е неговият начин да отговори.

Счупеният зъб може да се определи като лека телесна повреда, ако е бил здрав т.е. не е работен от зъболекар и ако счупването създава трудности при дъвчене и говор.

Това е формален поглед, съгласно работата на полицейския служител и НК.

Погледната ситуацията в чисто правен аспект, изхождайки от реторсията , следва МКБППМН да не образува възпитателно дело т. е. Налице е такова правно основоние, че да не се образува възпитателно дело или образуваното да бъде прекратено.

Имайки предвид обаче, че мерките , налагани от МК са възпитателни т.е. цели се възпитателното въздействие върху децата може да се образува ВД, на което да бъдат поканени и двамата /пък и останалите участници като свидетели/ и да се определят възпитателни мерки по отношение и на двете деца. Това е едната хипотеза.

В случая е важна работата на ИДПС и начинът, по който ще се представи случая пред МК. Много е важно поведението на петокласника да не се разглежда в контекста на факта , че е известен на ДПС. Справедливо е детето да бъде наказано за конкретната проява, да се уточни вината и действията му за конкретния случай.

В друга хипотеза ИДПС, заедно с член на МК да проведе помирителна среща между страните /заедно с родителите/, на която да се обсъди ситуацията, вината и на двете страни , да се стигне до съгласие, че тези методи на решаване

Решаване на казус по педагогика facebook image
Публикувано от: Любомир

Подобни материалиРешаване на казус по педагогика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.