Начало на реферати

Религия и възпитаниеИзползвана литература:


проф.Киров.Д Богословие на обществения живот (Очерци по християнска социология)

проф. .Киров Д. Етика на обществения живот

Смолянков,Н Труд и его нравственое значение

Спекторский,Е Християнство и култура

Религия и възпитание facebook image
Публикувано от: Милена Пенчева

Подобни материалиРелигия и възпитание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.