Начало на реферати

Религия и възпитание


Да възпиташ човека означава да го научиш да бъде човек в пълния смисъл на тази дума. Но в епохата на глобалната промяна безверието,нежеланието,и отхвърлянето на религията продължават да действат по стария метод.Отново и отново се опитваме да налагаме на децата си това, което е било добро за нас, без да разбираме, че те са се родили други, в друго време и за тях това абсолютно не им подхожда.Не вярваме ние! А изсискваме да вярват в себе си и да очакваме като вече ''пораснали'' те да се справят сами без вяра без морал поради забързаното си ежедневие и проблемите свързани със просъществуването ни.И често тези уроци на Улицата ни поднасят един удар след,който започваме да търсим виновните защо е станало така.Призоваваме всички богове всички религии и институции защо не са предотвратили това.Поради липсата на възпитание,родителска подкрепа и вяра получаваме краен продукт дете на вид а с мислене на 40 годишенОтегчено,крайно философски студено,и с угаснал поглед.

Обществото озверява и се хвърля в пропаста, от която няма изход така си пишат учениците випускниците в чатовете и блоговете на Интернет един на друг. Принципа Интересува ме само моя дом , какво става там не искам да знам този принцип е следствие от отношението на родителите и държавата и може би от невъзможноста на Църквата да бъде навсякъде с адекватно решение одобрено от обществото .. Хората се грижат за себе си и не обръщат внимание на религиозните и на трайните ценности.

Минало е времето на бавно течащите промени. Започнала е последната спирала в развитието на човешките желания, които през последните години растат главоломно . В резултат на това обществото се раздира от противоречия, а младежта открива бекомпромисната потребност да намери смисъла на своя живот.

Въпросите, които по рано са били малко и са се пробуждали в почтенна възраст, днес пробиват вътрешните прегради, разтърсват света и изискват своите отговори. Като правило те потопяват подсъзнанието и човека даже не може да разбере, какво става с него, от къде идват тези пристъпи на отчаяние, изблици на гняв и изблици на хиперактивнст.

В детето от ден на ден се натрупват разочарования, а след това става взрив. Често при опит да да се приглушат нагорещените страсти младежите се обръщат към наркотиците или към други мимолетни удоволствия, които им дават възможност да си отдъхнат. Бързото щастие за 50 лева става по-необходимо от цялото богатство на нашия свят.И какво печелим от всичко това?Отчуждението,което сами сме си заслужили...или може би не...отговорът е в самите нас..
Религия и възпитание facebook image
Публикувано от: Милена Пенчева

Подобни материалиРелигия и възпитание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.