Начало на реферати

Религия и възпитание


се извършва внимателно,като се взима под предвид свободата на детето и неговото лично духовно пробуждане.Трябва да знаем,че в постоянно променящите се житейски ситуации при възпитанието на детето не помагат винаги старите образци.Всеки би трябвало да върви напред и да взима самостоятелни решения,за които може да отговаря.Съответно на това трябва да се подготвят предпоставки за възприемане на вярата,а не само да се определи образец на религиозно-нравствено поведение,който трябва да се постига.

Когато семейният кодекс престане да бъде задължителна норма за поведението на децата,семейството и Църквата трябва да бъдат готови да участват като помощници със свои форми в различните ситуации от живота на младите хора.Заедно с тях трябва да ги разрешават и отговарят за тях пред Бог.

За отглеждането на децата и възпитанието им помага също и държавата,като зачита възпитателната работа на родителите и осигурява добра икономическа база.Тя е длъжна още да улеснява социализацията им след съответната възраст,а това означава грижа за откриванев на лично поприще на всеки млад член на обществото.

Много важни дискусии продължава да повдига така нареченото непълно семейство,което в миналото не е било подпомагано,както от държавата,така и от Църквата.Самотното майчинство и извънбрачните деца са били отхвърляни от обществото и нравствено осъждани от близките им,а също и били юридически ограничавани.Днес обаче вече съществува равнопоставеност между всички семейства и деца.

Към тази група въпроси се включват у тези за,които се отнасят за децата в специални детски домове,както и за осиновените и осиновителите.

Днес много семейства и деца се се нуждаят от подкрепата на обществото и и Църквата.Заедно те могат да решат проблемите които притискат родителите.Истината за това днес е тежка.


С невъоръжено око се вижда: днешните деца са качествено други. Много от тях са съвършенно равнодушни към това, което е вълнувало техните родители, когато те са били на тяхната възраст. Някои от тях им предлагат религиозно-забележителни цели: солидни банкови сметки, славата на звездите, власта във всичките и нейни прояви, съкровища от научни знания Но нещо не се получава.

На съвременните деца са им необходими практически инструменти за да разберат света в който те живеят. Изследванията показват, че втрешно младежта се развива много повече от колкото ние си мислим и се привличат от вещите много повече от колкото на нас ни се струва. Обаче поради младостта си те не са в състояние правилно да оценят и използват своите пориви и да ги насочват в нужното място на бурния поток на своите желания и пътища към духовното.

Религия и възпитание facebook image
Публикувано от: Милена Пенчева

Подобни материалиРелигия и възпитание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.