Начало на реферати

Религия и възпитание


Нашето религиозно възпитание и лична вяра определят поведението ни през годините на политическо и духовно робство.През последните няколко десетилетия религията и възпитанието преживяха пълна промяна.Религията започна да губи своите позиции дори и в семейства със здрави църковни традиции и висок морал предаден на децата си.Посредством противорелигиозните действия беше накърнено това чувство за религиозно възпитание.Времето след 1989 г. Издига пред нас сериозни предизвикателства и разкрива нови модели за възпитателен религиозен живот.Младежите желаят да придобият по задълбочени религиозни знания и да обогатят културата си с ново съдържание на общественото си поведение.За да успеят във всичко това религията трябва да може да ги възпита правилно в нов морал,да им разкрие границата на религиозната свобода и да ги научи да се ползват от духовните блага на обществото ни.Чрез религията родителят има огромна възможност да премахне от живота на детето маниакалните настъпления на сектите,бързо развиващите се пороци на новия век.Всичко това става с желание за укрепване на социалното развитие на детето и воденето на толерантен диалог,подкрепата при вземане на решения и поемане на отговорност.Следвайки моралните примери в религията младия човек да бъде възпитан във надеждни представи на понятията: добро,зло,дълг,отговорност,истина,свобода.


Религиозната етика обуславя темата за възпитанието на децата в две насоки:

- Родителите са длъжни да възпитават децата си в религиозен морал,а децата трябва да са послушни,като по този начин изразяват доживотната си благодарност към бащите и майките си.По нататък домашната възпитателна система се разширява и утвърждава чрез училищната педагогика,която доизгражда младия човек.Бащинството и майчинството продължават през целия живот на родителите,дори когато придобиват само духовни форми.През тези години децата растат и стават действителни членове на семейството.Тогава отношенията между родители и деца придобиват нови очертания.Пълнолетието оказва не само личностна промяна на детето,но също се свързва с изграждане на самостоятелен стил на мислене и възприемане на света.Променя се и формата на детското послушание когато с готовност се изпълнява всяко родителско възложение.Когато съзнанието на детето укрепне и чувството му за отговорност стане достатъчно силно,послушанието към родителите се трансформира в по-зряла форма на уважение.В този процес родителите са свидетели на съзряването на децата си.Целите на възпитанието са постигната в много по-голяма мярка,а общуването между родители и деца се определя от по-нови критерии.Все пак в добрите религиозни семейства отношението между родители и деца продължават да бъдат динамични и съответни на уважението и любовта на вярващите.И макар религиозното семейство да се различава от старозаветното уважението към родителите не отслабва.Авторитетът на родителите и послушанието към тях придобиват духовен характер,децата вече не са собственост на родителите,а задача и отговорност:трябва да бъдат въведени в обществото и включени в социалния организъм.През тези години е много важно родителите да развият у децата си религиозна вяра.тя трябва да

Религия и възпитание facebook image
Публикувано от: Милена Пенчева

Подобни материалиРелигия и възпитание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.