Начало на реферати

Релационен моделВ отношението не трябва да има повтарящи се кортежи. Затова трябва да има възможност всеки отделен кортеж, по стойностите на един или няколко атрибута, да се идентифицират с уникални стойности. Тези един или няколко атрибути се наричат релационни ключове.

Суперключ (Superkey). Атрибут или множество атрибути, които по единствен начин .идентифицират кортеж от дадено отношение.Суперкключър еднозначно определя всеки кортеж в отношението. Но суперключът може да съдържа допълнителни атрибути, които не аса задължителни за уникалната идентификация на кортежа. Затова интерес представляват само суперключовете, състоящи се само от тези атрибути, които са необходими за уникалната идентификация на кортежите.


Потенциален ключ. Суперключ, който не съдържа подмножество, също е суперключ на даденото отношение.


Потенциалният ключ К на даденото отношение R има две свойства”

  • Уникалност. Във всеки кортеж на отношението R, стойността на ключа К по единствен начин идентифицира този кортеж

  • Нетрансмисионност. Никое допустимо подмножество на ключа К не притежава свойството уникалност.


Отношението може да има няколко потенциални ключа. Ако един ключ се състои от няколко атрибута, то той се нарича съставен ключ.

Първичен ключ. Потенциален ключ, който е избран за уникална идентификация на кортежа вътре в отношението.


Доколкото отношението не съдържа кортежи-дубликати, винаги може по уникален начин да се идентифицира всеки ред. Това означава, че отношението винаги има първичен ключ. В най-лошия случай всички атрибути могат да се използват като първичен ключ, но обикновено, за да се различават кортежите е достатъчно да се използва подмножество от атрибутите. Потенциалните ключове, които не са избрани в качеството на първичен ключ се наричат алтернативни ключове. Ако в отношението Branch за първичен ключ се избере атрибута BranchNo, то алтернативният ключ на това отношение ще бъде атрибута PostCode.

В отношението Viewing (ClientNo, PropertyNo, ViewDAte, Comment) има само един потенциален ключ, състоящ се от атрибутите ClientNo и PropertyNo, затова даденото от атрибути автоматично образува неговия първичен ключ.

Релационен модел facebook image
Публикувано от: Катя Ташева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.